Tutkimus: Kävelyfutis lisää positiivista mielenterveyttä

“Kukunori  ry:n Kävelyfutishankkeessa kävelyfutis voidaan nähdä sopivana sosiaalisen liikunnan lajina mielenterveys- ja päihdekuntoutujille mm. sen matalan aloituskynnyksen ja saavutettavuuden takia, joka myötäilee myös tämän opinnäytetyön tuloksia. Tulosten mukaan kävelyfutista voitaisiin käyttää tehokkaana kuntoutusmuotona myös lajin harrastamisesta syntyvien fysiologisten hyötyjen, psykologisia perustarpeita tyydyttävien  ominaisuuksien sekä lajin sitoutumista edistävien sosiaalisen flow-kokemusten takia.“

Näin kirjoittavat Tessa Meri-Kortelainen ja Sani Oksanen toimintaterapian koulutusohjelman opinnäytetyössään joka käsittelee kävelyfutiksen pelaamista mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta. Kävelyfutis on teemana myös Marika Olkkosen tuoreessa opinnäytetyössä, jossa pohditaan kävelyfutista toipumisorientaation toteuttajana. Olkkosen opinnäytetyön tulosten mukaan kävelyjalkapallo on toipumisorientaation toimiva toteutusmuoto. 

“Sillä on selkeästi hyviä vaikutuksia ihmisen henkisen hyvinvoinnin tukijana ja positiivisen mielenterveyden lisääjänä. Kävelyjalkapalloa  ja muuta sosiaalista liikuntaa tulisi tarjota päihde- ja mielenterveyskuntoutujille matalalla kynnyksellä toipumisen tukemiseksi enemmän”, summaa Olkkonen opinnäytetyönsä tuloksia.

Molempien opinnäytetöiden aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Olkkosen haastatteluissa keskeisimmiksi asioiksi nousivat yhteisöllisyys, itsekunnioituksen lisääntyminen, identiteetin  muuttuminen vähemmän sairauskeskeiseksi, positiivisempi näkemys tulevaisuudesta, motivaatio muutokseen sekä mielekkään tekemisen kautta tullut voinnin paraneminen niin henkisesti kuin fyysisesti.

“Toipumisen ja tulevaisuuden näkyvät ovat parantuneet, koska saa kuulua joukkueeseen. Yhteen kuuluminen ja yhteisöllisyys lisää tuntemusta, että elämä kantaa”, kommentoi eräs opinnäytetyön haastateltavista.

 

Pääset lukemaan Kortelaisen ja Oksasen sekä Olkkosen opinnäytetyöt kävelyfutiksen materiaalipankista.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ohjeet

Arkistot