Opinnäytetyö: Kävelyfutis – Toimintaan sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä