Kysely: kävelyfutis kohottaa kuntoa ja itsetuntoa

Yli 80% kyselyyn vastanneista luottaa aiempaa enemmän omiin kykyihinsä sekä kokee fyysisen kunnon kohentuneen.

STEA:n kolmivuotiseen kävelyfutishanke teetti kesällä 2019 kävelyfutiksen pelaajakyselyn, joka lähetettiin 15:lle sosiaali- ja terveysalan toimijalle ympäri Suomea. Vastauksia kertyi 57 kappaletta. Vastanneista 82% oli miehiä ja 18% naisia. Suurin ikäryhmä oli 46-62-vuotiaat, joita oli 42% vastanneista.

Vastaajien keskuudessa kävelyfutiksen tärkeimmiksi asioiksi nousevat uudet pelikaverit, kunnonkohotus sekä raittius. 82% kyselyyn osallistuneista kertoo saaneensa kävelyfutiksen myötä uusia pelikavereita. Vastaajista 81% sanoo fyysisen kunnon kohentuneen ja 58% raittiiden päivien lisääntyneen.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten kävelyfutis on vaikuttanut pelaajan itsetuntoon ja -tuntemukseen kentällä ja sen ulkopuolella. Reilut 90% vastaajista kokee, että uskallus ihmisten kohtaamiseen on kasvanut harrastuksen myötä. 84% luottaa enemmän omiin kykyihinsä. Myös merkityksellisten ihmissuhteiden määrä on kasvanut (80%) ja kävelyfutiksen lisäksi myös muun kuntourheilun määrä on lisääntynyt (69%).

” Kävelyfutiksen myötä tuntuu, että osaan jotakin, kun kouluaikoina tunsin huonommuutta.” (Kävelyfutishankkeen pelaajakysely, 2019)

”Ylitän itseni henkisesti sekä fyysisesti jokaisella harjoitus- ja pelikerralla.” (Kävelyfutishankkeen pelaajakysely, 2019)

”Pidän kävelyfudiksen pelaamisesta hyvässä porukassa ilman suurempia paineita. Naiset ja miehet sopivat hyvin samalle kentälle.” (Kävelyfutishankkeen pelaajakysely, 2019)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ohjeet

Arkistot