Kysely: kävelyfutis kohottaa kuntoa ja itsetuntoa

Yli 80% kyselyyn vastanneista luottaa aiempaa enemmän omiin kykyihinsä sekä kokee fyysisen kunnon kohentuneen.

STEA:n kolmivuotiseen kävelyfutishanke teetti kesällä 2019 kävelyfutiksen pelaajakyselyn, joka lähetettiin 15:lle sosiaali- ja terveysalan toimijalle ympäri Suomea. Vastauksia kertyi 57 kappaletta. Vastanneista 82% oli miehiä ja 18% naisia. Suurin ikäryhmä oli 46-62-vuotiaat, joita oli 42% vastanneista.

Vastaajien keskuudessa kävelyfutiksen tärkeimmiksi asioiksi nousevat uudet pelikaverit, kunnonkohotus sekä raittius. 82% kyselyyn osallistuneista kertoo saaneensa kävelyfutiksen myötä uusia pelikavereita. Vastaajista 81% sanoo fyysisen kunnon kohentuneen ja 58% raittiiden päivien lisääntyneen.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten kävelyfutis on vaikuttanut pelaajan itsetuntoon ja -tuntemukseen kentällä ja sen ulkopuolella. Reilut 90% vastaajista kokee, että uskallus ihmisten kohtaamiseen on kasvanut harrastuksen myötä. 84% luottaa enemmän omiin kykyihinsä. Myös merkityksellisten ihmissuhteiden määrä on kasvanut (80%) ja kävelyfutiksen lisäksi myös muun kuntourheilun määrä on lisääntynyt (69%).

” Kävelyfutiksen myötä tuntuu, että osaan jotakin, kun kouluaikoina tunsin huonommuutta.” (Kävelyfutishankkeen pelaajakysely, 2019)

”Ylitän itseni henkisesti sekä fyysisesti jokaisella harjoitus- ja pelikerralla.” (Kävelyfutishankkeen pelaajakysely, 2019)

”Pidän kävelyfudiksen pelaamisesta hyvässä porukassa ilman suurempia paineita. Naiset ja miehet sopivat hyvin samalle kentälle.” (Kävelyfutishankkeen pelaajakysely, 2019)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.